A TÜKI Zrt. Honlapja


A TÜKI Zrt. története

A TÜKI Zrt. történetét bemutató kép 1958-ban Hőtechnikai Kutatóállomásként az akkori Kohó- és Gépipari Minisztérium hozta létre Miskolcon a TÜKI jogelődjét. Az intézmény 1963-tól KGM Tüzeléstechnikai Kutatóintézet (TÜKI) néven a magyarországi ipari szénhidrogén tüzelés kutatásfejlesztésének központja, bázisintézménye lett.

Hasonlóan más magyar kutatóintézetekhez, kezdetben döntő volt az állami megbízások aránya, azonban már a hatvanas évek első felében előtérbe került a piaci igények kielégítése. Kedvezett akkor ennek a folyamatnak a Magyarországon erőteljesen meginduló földgázprogram, melyben az intézet szakemberei meghatározó tevékenységet folytattak. Ennek keretében több, mint 600 ipari kemence földgázra történő átállítását irányították és az akkor kifejlesztett kemence tüzelőberendezés típusból ma már több, mint 20.000 üzemel az országban.

A TÜKI céljai között kezdettől fogva szerepelt a kutatás-fejlesztési eredményeknek saját gyártás által történő megvalósítása. Ennek érdekében hozta létre 1968-ban, majd 1973-ban saját gyártóüzemeit.

A TÜKI a hatvanas évek második felétől - felmérve a piaci igényeket - fokozatosan terjesztette ki tevékenységét a tüzelőberendezésekről az összetettebb tüzelési és hőtechnikai rendszerek - ipari kemencék, szárítók, technológiai célú hőtechnikai berendezések - fejlesztésének és gyártásának területére.

1968-tól a vállalatszerűen gazdálkodó műszaki-kutató intézet tevékenységében meghatározó a közvetlenül, a piaci igények által irányított kutatásfejlesztési tevékenység, melyet az 1985-ben végrehajtott névváltozás - Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Vállalat - is megerősített.

A cég 1994. január 01-től - Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Rt.-ként - állami tulajdonú társaságként jutott el a 2000. évi privatizációhoz, melynek eredményeként, TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Részvénytársaság néven immár 100%-os magántulajdonú cégként működik.

A társaság elnevezése 2006. július 26-án módosult TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá. (Rövidített elnevezés: TÜKI Zrt.)3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 3. Telefon: (+36/46) 555-070 Fax: (+36/46) 555-078 E-mail: