A TÜKI Zrt. Honlapja


Publikációk (1996-tól)

 1. Dr. Kapros Tibor, Borosnyói Zoltán, Majoros János: Gáztüzelésű ipari kemencék korszerűsítő felújításának szempontjai XXXII. Ipari Szeminárium; Miskolc 1996.

 2. T. Kapros, J. Sólyom, I. Török: Convective Heat Transfer Analysis at Industrial Furnaces International Symposium on Transient Convective Heat Transfer, 1996.Cesme, Törökország

 3. Dr. Kapros Tibor, Borosnyói Zoltán, Majoros János: Gáztüzelésű ipari kemencék modernizálásának szempontjai XV. Kongress der Internationalen Konferenz für industriellee Energiewirtschaft 1996. Lipcse

 4. Dr. Kapros Tibor: Kutatás - fejlesztés a tüzeléstechnikában, M.E. mérnöktovábbképző program előadás sokszorosítva, 1996. október

 5. Dr. T. Kapros, J. Majoros: Combustion equipment for indirect heating, 4. Conference on Industrial Furnaces and Boylers, Porto, April 1997

 6. Dr. Kapros Tibor: A TÜKI Rt. tevékenysége a gazdaságos energiafelhasználás érdekében, ME továbbképző program előadás sokszorosítva, 1997. április

 7. Dr. T. Kapros, Dr. D. Riba, J. Selmeci, Dr. I. Török: NOx Control for Hungarian Brown Coal, Conference on Heat Engines and Environmental Protection, Tata, 1997. május

 8. Dr. Kapros T., Dr. Sólyom J., Énekes L., Zámbó Cs.: Regeneratív tüzelés alkalmazása alumíniumolvasztó kemencéknél, Tüzeléstechnika '97 XXXIII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1997. június

 9. Dr. Kapros T.: Tranziens jelenségek ipari kemencék konvektív hőátadási folyamatainál, Tüzeléstechnika '97 XXXIII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1997. június

 10. Dr. Kapros T., Dr. Riba D., Selmeci J., Dr. Török I.: Hazai barnaszenek NOx emissziójának csökkentése, Tüzeléstechnika '97 XXXIII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1997. június

 11. Dr. Török István, Huba Zsolt, Gyükér Beatrix: Harangkemencék hőátadási viszonyainak elemzése matematikai modellel és méréssel, Nemzetközi Hőtechnikai és Termogrammetriai Konferencia, Budapest 1997. június

 12. Dr. Sólyom János, Rajcsányi Zsolt, Dr. Bíró Attila: Hőmérséklet-eloszlás számítása kísérleti kemence munkaterében, Nemzetközi Hőtechnikai és Termogrammetriai Konferencia, Budapest 1997. június

 13. Dr. D. Riba, J. Selmeci, Dr. I. Török: Erfahrungen mit einem Oberflachen-Strahlungsbrenner aus Keramischen Fasermaterialien an einem Trocker der Papierindustrie, XLVIII. Berg- und Hüttenmannischer Tag, Freiberg, 1997. június

 14. Dr. Riba, Selmeci J.: Tüzelőanyag NOx kibocsátás és csökkentési lehetőségei fűtőolaj tüzeléseknél, Energiagazdálkodás 38. évf., 1997. július

 15. Dr. Kapros Tibor: Műszaki hőtan, Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar Hőenergiagazdálkodási Intézet Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék

 16. Dr. Kapros Tibor, Dr. Sólyom János: Transient Phenomena at Monoblock Regenerative Gas Firing System, EUROTHERM Seminar'56 Athen-Delphi, 1998. április

 17. Dr. Riba Dezső, Selmeci József, Dr. Török István, Kovács Attila: Szálkerámiai sugárzó panelégő alkalmazása papíripari szárítóknál (Application of ceramic fiber radiating panelburner at paper-making industrial dryers), Tüzelés és hőtechnika VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia (VII. International Scientific Conference on Combustion and Heat Technics), Miskolc, 1998.

 18. Dr. Kapros Tibor: Regeneratív tüzelési rendszer alkalmazása Tüzelés és hőtechnika VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia Miskolc, 1998.

 19. Dr. Riba Dezső, Selmeci József, Dr. Török István, Bódi Tibor: CO gáz előállítására szolgáló kokszelgázosítási kísérletek eredményei és tapasztalatai, Tüzeléstechnika '98 XXXIV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1998. szeptember

 20. Simon Sándor, Magyar István: Konvejoros hőkezelő, alakító aggregát hőtechnikai és gyakorlati kérdései, Tüzeléstechnika '98 XXXIV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1998. szeptember

 21. Dr. Kapros Tibor, Kühne Miklós: Ipari kemencék tüzelőberendezései, Tüzeléstechnika '98 XXXIV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1998. szeptember

 22. Dr. Sólyom János: Számítógépes modellezés villamos és gáztüzelésnél, MICROCAD'99, Miskolc, 1999.

 23. Csikyné Palásthy Zsuzsanna, Németh Tamás, Selmeci József, Tímár Milán, Tímár Milánné: Harangkemence összetett hőátadási kérdéseinek vizsgálata matematikai modellezéssel, MICROCAD'99, Miskolc, 1999.

 24. Kerek István, Dr. Nemes László, Dr. Varga Endre, Czellér Béla, Mihalik Sándor: Oxigéndúsításos, földgáztüzelésű üstmelegítő fejlesztése, Vaskohászat, 132. évf. 5.sz. 1999. május

 25. Kerek István, Dr. Nemes László, Dr. Varga Endre, Sárdy György, Mihalik Sándor: Oxigéndúsításos, földgáztüzelésű üstmelegítő mikroprocesszoros vezérléssel, MICROCAD'99, Miskolc, Tüzeléstechnika '99 XXXV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1999. június

 26. Dr. Kapros Tibor: Gáz vagy elektromos energiaellátás kérdésének műszaki gazdasági elemzése hőkezelő kemencéknél, Tüzeléstechnika '99 XXXV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1999. június

 27. Kerek István, Dr. Riba Dezső: Biogáz-tüzelő berendezések fejlesztése, Tüzeléstechnika '99 XXXV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1999. június

 28. Kühne Miklós, Mucsi Györgyi, Pózer István, Hodgyai Gábor, Fodor Gyula: Harangkemence tüzelési rendszer korszerűsítése Pyronics égőkkel, Tüzeléstechnika '99 XXXV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1999. június

 29. Dr. T. Kapros: The Application of Stirring Fans at Heat Treatment Furnaces microCAD'2000, International Computer Science Conference 2000. február

 30. Dr. T. Kapros, Dr. J. Sólyom: Development of Gas Firing System Using Rotary Regenerator, INFUB 5th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Porto April of 2000

 31. Selmeci József, Dr. Kapros Tibor: Szabványok és műszaki előírások a biomassza tüzelési rendszereknél, Tüzelés Biomasszával Szeminárium, Szent István Egyetem Gödöllő 2000. április

 32. Dr. Sándor Péter, Dr. Sevcsik Mónika: A Magyar Lángkutató Bizottság (HFRC) munkájának ismertetése. Tüzeléstechnika 2000. XXXVI. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2000. szeptember 20-21.

 33. T. Kapros: Hőkezelő kemencék fejlesztése az alumíniumipar számára. Alumínium World 2000 Konferencia, Budapest, 2000. november, CD kiadvány.

 34. Tibor Kapros: The Application of Stirring Fans at Heat Treatment Furnaces Energy Transformations in Industry 7th International Scientific Conference, Kosice-Herlany, 2-5 oktober 2000

 35. Dr. Sevcsik Mónika, Rákos Attila: Gondolatok az ipari erőművek működéséről, azok gazdaságosságának megítéléséről. Energiagazdálkodás, 2000. 4. szám

 36. Dr. Sevcsik Mónika, Selmeci József, Dr. Török István, Dr. Riba Dezső: Fűtőgázellátás minőségbiztosítása ipari kevertgáz rendszereknél Tüzeléstechnika 2000, XXXVI. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2000. szeptember 20-21.

 37. Dr. Kapros Tibor: Hevítési feltételek vizsgálata kemencében szakaszos tüzelés esetén Tüzeléstechnika 2001, XXXVII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2001. július 4-5.

 38. Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Sándor Péter, Dr. Mikó József, Dr. Woperáné Dr. Serédi Ágnes: Levegőszennyező gázalkotók képződése fűtőolaj vizes keverékeinek elégetésekor Tüzeléstechnika 2001, XXXVII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2001. július 4-5.

 39. Dr. Nemes László, Kerek István: Forgódobos kemencék gáztüzelése Tüzeléstechnika 2001, XXXVII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2001. július 4-5.

 40. Dr. Sevcsik Mónika: Az innovációs tevékenység sajátosságai a TÜKI Rt-ben. Tüzeléstechnika 2001, XXXVII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2001. július 4-5.

 41. Bodnár György, Kerek István, Dr. Takácsné Krompaszky Csilla: Mobilfáklya fejlesztése Tüzeléstechnika 2001, XXXVII. Ipari Szemináum, Miskolc, 2001. július 4-5.

 42. Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Kapros Tibor: A TÜKI Rt. K+F tevékenysége az ipari energiafogyasztás csökkentése érdekében IX. Anyag-, Energia- és Környezetgazdálkodás a Vaskohászatban Konferencia, Balatonszéplak, 2001. szeptember

 43. Kerek István, Dr. Nemes László, Bodnár György: Éghető melléktermékek és hasznosításuk a DUNAFERR-ben IX. Anyag-, Energia- és Környezetgazdálkodás a Vaskohászatban Konferencia, Balatonszéplak, 2001. szeptember

 44. Dr. Nemes László, Kerek István, Bodnár György, Sipos József, Böszörményi Zoltán: Erőművi olajellátó rendszer létesítése Tüzeléstechnika 2002 XXXVIII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2002. július 3-4.

 45. Selmeci József, Dr. Török István, Polányi Zoltán: Kokszolókamra hevítése földgáz-kohógáz keverékkel Tüzeléstechnika 2002 XXXVIII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2002. július 3-4.

 46. Dr. Kapros Tibor: Folyamatos üzemű alumíniumipari hőkezelő kemencetelep Tüzeléstechnika 2002 XXXVIII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2002. július 3-4.

 47. Dr. Sevcsik Mónika: A TÜKI Rt. kiemelkedő kutatási-fejlesztési eredményei 2001-ben. Tüzeléstechnika 2002 XXXVIII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 2002. július 3-4.

 48. Dr. Ing. Tibor Kapros C.Sc.: Investigation of Impulse-Type Firing at Heating up Furnace, 6th European Conference Industrial Furnaces and Boilers, Estoril-Lisbon-Portugal, 02.-05 April 2002, Megjelent: Proceeding
 49. Kerek István, Dr. Nemes László, Fehér Gyula, Mihalik Sándor: Földgáztüzelésű üstmelegítő berendezések fejlesztése és üzemi tapasztalatai, XIV. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia, Balatonszéplak, 2002. szeptember 12-13.

 50. Dr. Mikó József, Dr. Woperáné Dr. Serédi Ágnes, Dr. Sándor Péter, Dr. Sevcsik Mónika: Légszennyezés csökkentése fűtőolaj elégetésekor. Anyag- és Kohómérnöki Tudományok, Miskolc 2002.

 51. Dr. Kapros Tibor, Vilics Gyula: Új fejlesztésű tüzelőrendszer NOx kibocsátásának kísérleti vizsgálata microCAD 2003. 03. 6.-7. Miskolci Egyetem, Megjelent: Proceeding

 52. Dr. Kapros Tibor, Simon Sándor: Csökkentett NOx kibocsátású tüzelőrendszer fejlesztése magas hőmérsékletű technológiákhoz microCAD 2003. 03. 6.-7. Miskolci Egyetem, Megjelent: Proceeding

 53. Dr. Kapros Tibor, Dr. Török István, Sinka Klára: Energiamegtakarítás új tüzelési rendszer alkalmazásával microCAD 2003. 03. 6.-7. Miskolci Egyetem, Megjelent: Proceeding

 54. Dr. Kapros Tibor: Keringtető ventilátorok hatása ipari kemencék hőátadási viszonyaira Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia Zilah, 2003. április

 55. Dr. Tibor Kapros: Experimental Investigation of NOx Emission of New Developed Combustion System Hőerőgépek konferencia Budapesti Műszaki Egyetem 2003. május Megjelent: Proceeding

 56. Dr. Kapros Tibor, Dr. Szűcs István: Energiatakarékos, csökkentett NOx kibocsátású tüzelési rendszer kifejlesztése hevítési technológiákhoz Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ I. Tudományos Szemináriuma 2003. június 11. Miskolci Egyetem Megjelent: Proceeding

 57. Dr. Tibor Kapros: Energy Saving at the Steel Industry through New Developed Combustion System 3-rd International Conference of Industrial Heat Engineering 2003. szeptember 29.-október 04., Kiev, Ukrajna

 58. Dr. Tibor Kapros: Increasing of Heat Transfer Through Firing of Changing Capacity, 5th Minsk International Heat and Mass Transfer Forum 2004. május 24-28.

 59. Dr. P. Sándor, J. Aranyos, Dr. M. Sevcsik: Energo-ecological Optimalization of an Integrated Ferrous-metallurgical Company, 5th Minsk International Heat and Mass Transfer Forum 2004. május 24-28.

 60. Dr. Kapros Tibor, Dr. Szűcs István, Dr. Woperáné Dr. Serédi Ágnes: Fosszilis energiahordozók környezetbarát eltüzelése Energia és Környezettudományi Konferencia 2004. május

 61. Dr. T. Kapros: Energy Saving at the Steel Industry through New Developed Combustion System, III. International Conference of Refractories, Furnaces and Thermal Insulations, Podbanske (Szlovákia) 2004. június Proceeding

 62. Kerek István, Mészáros Tibor: Gázégők és gázkészülékek automatikus elzáró szelepei és fejlesztésük a TÜKI-ben Tüzeléstechnika 2004 XXXIX. Ipari Szeminárium, Dunaújváros, 2004. október 27-28.

 63. Kühne Miklós, Mucsi Györgyi: Termogenerátorok és utóégetők tüzelési rendszerei Tüzeléstechnika 2004 XXXIX. Ipari Szeminárium, Dunaújváros, 2004. október 27-28.

 64. Dr. Nemes László: Szilikátipari tüzelőberendezések Tüzeléstechnika 2004 XXXIX. Ipari Szeminárium, Dunaújváros, 2004. október 27-28.

 65. Dr. Nemes László, Kerek István: NOx kibocsátás több tüzelőanyagos tüzelésnél Tüzeléstechnika 2004 XXXIX. Ipari Szeminárium, Dunaújváros, 2004. október 27-28.

 66. Dr. Mónika Sevcsik, István Kerek, Dr. László Nemes: Developing of thermal waste disposing eqipment by TÜKI. Heat Engines and Environmental Protection. May 23-25. 2005. Balatonfüred. p.147-152.

 67. Dr. Tibor Kapros, László Szalai, Ferenc Vörös: Combustion technological utilization of wastes of paper industry. Heat Engines and Environmental Protection. May 23-25. 2005. Balatonfüred. p.143-146.

 68. Dr. Kapros Tibor, Kövesiné Sinka Klára: Hőátadás kamrás kemencében szakaszos tüzelés alkalmazásával XIV. Nemzetközi Hőtechnikai és Termogrammetriai Konferencia, Budapest 2005. 06. 22-24.

 69. Dr. Kapros Tibor, Mucsi Györgyi: Ellenáramú tolókemence számítási modellje Tüzeléstechnika 2005, Dunaújváros, 2005. 10. 26-27. CD kiadvány.

 70. Kovács István, Dr. Kapros Tibor: Hőkezelő üzem mérési adatgyűjtő rendszerének kifejlesztése Tüzeléstechnika 2005, Dunaújváros, 2005. 10. 26-27. CD kiadvány

 71. Dr. Sevcsik Mónika, Kerek István, Dr. Nemes László: Hulladékégető berendezések fejlesztése a TÜKI-ben Tüzeléstechnika 2005, Dunaújváros, 2005. 10. 26-27. CD kiadvány

 72. Kerek István, Mészáros Tibor: Szelepfejlesztési tevékenység a TÜKI-ben Tüzeléstechnika 2005, Dunaújváros, 2005. 10. 26-27. CD kiadvány

 73. Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Kapros Tibor: Korszerű füstgáz- és termogenerátorok, melléktermék és hulladékégők ENERGOexpo, Debrecen, 2006. szeptember 28.

 74. Dr. Kapros Tibor: Nemzetközi tendenciák a CO2 mentes erőművek megvalósításánál Tüzeléstechnika 2006, Dunaújváros, 2006. 11. 22-23. CD kiadvány

 75. Dr. Nemes László: EMA-POWER Kft. V. kazánjának környezetvédelmi célú átalakítása Tüzeléstechnika 2006, Dunaújváros, 2006. 11. 22-23. CD kiadvány

 76. Dr. Sevcsik Mónika, Bodnár György, Oláh József: A TÜKI Zrt. égő és tüzelési rendszer fejlesztési tevékenysége 2006-ban Tüzeléstechnika 2006, Dunaújváros, 2006. 11. 22-23. CD kiadvány

 77. T. Kapros, G. Mucsi, Á. Szutter,, L. Horváth, G. Mink: Decreasing the solvent vapour emission and the cost of air purification in a painting plant 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, Horvátország, 2007. június 4-8. CD kiadvány

 78. M. Sevcsik, P. Sándor, T. Kapros: Convective Heat Transfer Circumstances at Low Temperature Furnaces V. International Conference Problems of Industrial Heat Engineering Kiev, Ukrajna 2007. május 22-26. p. 73-74.

 79. Dr. Mink György, Dr.Kapros Tibor, Mucsi Györgyi: Aktívszén regenerálási technológia; Tüzeléstechnika 2008, Dunaújváros, 2008. 10. 15-16. CD kiadvány

 80. Dr. Sevcsik Mónika: A TÜKI Zrt. kutatás-fejlesztési eredményei 2000-2008-ig; Tüzeléstechnika 2008, Dunaújváros, 2008. 10. 15-16. CD kiadvány

 81. Dr. Kapros Tibor: Szakaszos üzemű kemencék instacioner folyamatainak számítása egyszerűsített matematikai modell segítségével; Kohászat 2008. 12. szám

 82. Dr. Sevcsik Mónika, Kerek István, Dr. Nemes László: Termikus hulladék megsemmisítők fejlesztése a TÜKI-ben; Kohászat 2008. 12. szám

 83. Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Kapros Tibor: A földgázétól eltérő összetételű gázok tüzeléstechnikai hasznosítása; Kohászat 2008. 12. szám

 84. Dr. Mikó József, Woperáné Dr. Serédi Ágnes, Dr. Sándor Péter, Dr. Sevcsik Mónika: Levegőszennyező gázalkotók képződése fűtőolaj vizes keverékeinek elégetésekor Kohászat 2008. 12. szám

 85. Dr. Sevcsik Mónika: A TÜKI Zrt. kutatás-fejlesztési eredményei 2000-2008-ig; Kohászat 2008. 12. szám

 86. Dr. Kapros Tibor, Dr. Sevcsik Mónika: Biogáz termelés Európában, tüzeléstechnikai alkalmazási szempontok, Hőerőgépek és környezetvédelem 9. Nemzetközi konferencia Balatonfüred, 2009. május 25-27.

 87. Kapros, T., Csete, J., Szunyog, I.: A biogáznak földgáz vezetékbe történő betáplálását befolyásoló műszaki, jogi és pénzügyi szempontok az Európai Unióban, Bio Energia, 2009/2.

 88. Kapros, T., Csete, J., Szunyog, I.: A biogáznak földgáz vezetékbe történő betáplálását befolyásoló műszaki, jogi és pénzügyi szempontok az Európai Unióban ENERGOexpo Debrecen, 2009.09.29.

 89. Kapros, T.: Földgáz vezetékbe történő biogáz betáplálás az Európai Unióban Biogáz-előállítás és -felhasználás 2009, Info-Prod Kiadó és Kereskedő Kft.

 90. Kapros, T.: Biogáz tüzelés ipari berendezésekben; Biogáz-előállítás és -felhasználás 2009, Info-Prod Kiadó és Kereskedő Kft.

 91. Dr. Kapros Tibor: Hulladékok energetikai hasznosítása Tüzeléstechnika 2010, Dunaújváros, 2010.11.03. , CD kiadvány

 92. Dr. Sevcsik Mónika: Ipari égők és tüzelési rendszerek ipari gázok és folyékony hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására Tüzeléstechnika 2010, Dunaújváros, 2010.11.03., CD kiadvány

 93. Dr. Mónika Sevcsik, Dr. Tibor Kapros: Optimization of fuel composition of boilers. Heat Engines and Environmental Protection. May 23-25. 2011. Balatonfüred. p. 97-102.

 94. Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Kapros Tibor, Böszörményi Zoltán, Szerencse Tibor: Kazánok tüzelőanyag-összetételének optimalizálása, ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények, XLIX. évfolyam 4. szám, 2011. november, p. 200-204.

 95. Czilik Mercédesz Katalin, Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Kapros Tibor: Nem veszélyes ipari hulladékok brikettálása és az energetikai hasznosíthatóság tüzeléstechnikai vizsgálata, ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények, XLIX. évfolyam 4. szám, 2011. november, p. 214-221.

 96. Dr. Sevcsik Mónika: A TÜKI Zrt. elmúlt években végzett kutatási-fejlesztési tevékenységének bemutatása. Magyar Égéstudományi Bizottság ülése, Miskolc 2011. december 02.

 97. Kovács István, Oláh József: Elgázosítás elvén működő berendezések fejlesztése Tüzeléstechnika 2012, Dunaújváros, 2012.11.07. , CD kiadvány

 98. Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Kapros Tibor: A TÜKI Zrt. elmúlt években végzett K+F tevékenységeinek ismertetése Tüzeléstechnika 2012, Dunaújváros, 2012.11.07. , CD kiadvány

 99. Czilik Mercédesz Katalin, Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Kapros Tibor: Nem veszélyes ipari hulladékok brikettálása és az energetikai hasznosíthatóság tüzeléstechnikai vizsgálata Tüzeléstechnika 2012, Dunaújváros, 2012.11.07., CD kiadvány

 100. Dr. Kapros Tibor, Mucsi Györgyi, Horváth László: Szennyezett aktív szén adszorbens regenerálására alkalmas technológia és berendezés kifejlesztése Energiagazdálkodás című kiadvány, 2012

 101. Dr. Kapros Tibor: Szennyezett adszorbens regenerálási technológiájának fejlesztése a TÜKI ZRt.-ben. ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények 2012/3

 102. Dr. Kapros Tibor, Dr. Sevcsik Mónika, Dr. Borisz Szoroka: Új típusú rekuperátor alkalmazása alacsony fűtőértékű gázok tüzelésénél, ISD DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények, LI. évfolyam 4. szám, 2013. december, p. 177–182.

 103. Dr. Mónika Sevcsik, Dr. Tibor Kapros: The Effect of the Preheated Air on the Heat Transfer Process at Industrial Furnaces. Jun 03-05. 2013. Balatonfüred. p. 97-102.

 104. Dr. Kapros Tibor: (ny. egyetemi docens Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia- és Minőségügyi Intézet Energiahasznosítási Intézeti Kihelyezett Tanszék) Szekunder energiahordozó gázok termikus hasznosítása. Hulladékonline elektronikus folyóirat 2013. november

 105. Dr. Kapros Tibor: A fűtőgáz összetétel hatása ipari berendezések CO2 kibocsátására. Energiagazdálkodás 2013/6. 10-13 oldal.

 106. Dr. Kapros Tibor, Mucsi Györgyi, Horváth László: Szennyezett aktívszén regenerálására alkalmas technológia és berendezés kifejlesztése. Energiagazdálkodás 2013/3. 19-22 oldal.

 107. Dr. Mónika Sevcsik, Dr. Tibor Kapros: Application of New Type recuparator for Low Calorific Value Gases. 8-10 April 2014. Lumakon, VIII. International Scientific Conference, Novy Smokovec

 108. Dr. Sevcsik Mónika: Új fejlesztés, együttműködéssel, dunaferres alapanyagból. DUNAFERR MAGAZIN. LXIII. évf. 5. szám, 2014. május, p. 7.

 109. Sevcsik M., Kapros T., Soroka B.S.: Develpoment of Calculation Technique by Designing the Radiative Recuperators Advanced in Frame of EUREKA Program. Энерготехнологии и ресурсосбережение, Nr. 3. 2014., p. 66 - 67.

 110. Soroka B.S., Sevcsik М., Kapros Т., Vorobiov M.V., Bershadskyi A.I.: Anhancement of Combined Thermal and Hydraulic Efficiency of Innovation Designs of External Recuperator for Industrial Furnaces: Results of Experimental Tests. Энерготехнологии и ресурсосбережение», 2014, № 5 – 6

 111. Dr. Sevcsik Mónika, Borics József, Kovács István TÜKI Zrt., Oleg Abdrazyakov, Sergey Korotkov Gas and Aerosol Hungary Technológiai Zrt., Varga Ottó ISD DUNAFERR Zrt.:
  Baskír – Magyar szakmai együttműködés ipari égők és biztonsági elemeinek gyártására, 2014. Ipari szeminárium, Dunaújváros, 2014. november 12. CD kiadvány

 112. Dr. Kapros Tibor, Dr. Sevcsik Mónika TÜKI Zrt., Prof. Boris Soroka Gas Institute National Academy of Sciences, Ukraine, Köpöczi János, Varga Ottó ISD DUNAFERR Zrt.:
  Nagy hatékonyságú, alternatív gázok tüzelésénél is jól alkalmazható rekuperátor vizsgálata, fejlesztési javaslatok kidolgozása, 2014. Ipari szeminárium, Dunaújváros, 2014. november 12. CD kiadvány

 113. Dr. Mónika Sevcsik, Dr. Tibor Kapros Co. TÜKI, Prof. Boris Soroka NASU (Kiev).
  Testing Results of a New Type Recuperator 12th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection May, 2015. Pécs Hungary

 114. Dr. Mónika Sevcsik, Dr. Tibor Kapros. Thermo-technical Investigation of the Cooling Phase at Bell Type Furnaces. IX. International Scientific Conference Refractories, Furnaces and Thermal Insulations Nový Smokovec April 20163515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 3. Telefon: (+36/46) 555-070 Fax: (+36/46) 555-078 E-mail: