A TÜKI Zrt. Honlapja


Általános bemutatás

A TÜKI Zrt.-ben megvalósított innovációs folyamatoknak a kutatás kezdettől fogva meghatározó eleme volt. A fejlesztői munkát megalapozó alkalmazott kutatás színvonalas végzésének feltételeit:

  • felkészült kutatói és technikai személyzet,
  • a technológiákhoz illeszkedő vizsgálóberendezés és mérőeszköz,
  • tudományos kapcsolatrendszer

biztosítják.

Ez utóbbinak egyik meghatározó eleme a TÜKI által évente megrendezett "Ipari Szeminárium", ahol a szakterület új KF eredményeiről kapnak tájékoztatást a résztvevők.

A TÜKI Zrt. számos hazai egyetemi főiskolai szaktanszékkel áll kapcsolatban. A Miskolci Egyetemmel való szoros oktatási és tudományos együttműködést a TÜKI kutatási és demonstrációs lehetőségeire épülő Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék koordinálja. Számos hazai szakmai tudományos szervezet munkájában való részvétel mellett kiemelkedik az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben és a Magyar Égéstudományi Bizottságban való szerepvállalás.

Nemzetközi kapcsolatait a TÜKI Zrt. folyamatosan fejleszti. Export értékesítésünk jelentős részét a képviseleti megállapodásokon és termékexporton alapuló szállítások képezik. A társaság részt vesz a Nemzetközi Lángkutató Alapítvány (IFRF) munkájában.

A bővülő tudományos kapcsolatok már eddig is több nemzetközi projektben való részvételt tettek lehetővé elősegítve az EU K+F rendszerébe való bekapcsolódást.3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 3. Telefon: (+36/46) 555-070 Fax: (+36/46) 555-078 E-mail: